Start > Aktualności > Walne Zebranie 2009

  Walne Zebranie 2009


14.02.2009, Rok 2008 podsumowany na Walnym zebraniu

Dnia 14 lutego 2009 r. (sobota) o godzinie 16:00 odbyło się coroczne Walne zebranie w strażnicy naszego OSP, które jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony członków OSP Zagajów, jak i władz gminnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: prezes ZG OSP, wójt gminy michałów-Stanisław Szewczyk; komendant gminny, członek zarządu wojewódzkiego OSP, przewodniczący Rady Powiatu- Zbigniew Kierkowski; radny wsi Zagajów, członek naszego OSP-Andrzej Pruś.

Zebranie zacząło się bardzo uroczyście rozdaniem listów pochwalnych od starosty powiatu pińczowskiego Andrzeja Kozery przez Zbigniewa Kierkowskiego. Listy były podziękowaniem za wieloletnią pracę i wkład w na rzecz OSP. Listy otrzymali: Józef Zięba, Robert Purtak, Edward Strączkiewicz, Rafał Żuber, Rafał Przeniosło, Andrzej Pruś, Wiesław Zięba.

Przewodniczącym zebrania został Andrzej Pruś, który bacznie pilnował, aby zebranie prezbiegało w sposób sprawny i zgodny z planem. Następnie pałęczkę przejął Dariusz Zuber (prezes) i omówił cału rok działalności naszej jednostki. Kolejnym punktem zebrania było udzielenie absolutorium zarządowi-strazacy jednomyślnie zagłosowali na tak.I wreszcie przyszedł czas na wolne wnioski, w tej części spotkania głos zajął Stanisław Szewczyk (wójt). OSP Zagajów jest aktualnie najbardziej prężną jednostką w gminie Michałów - powiedział wójt:)

Zebranie zakończyła przysięga jaką złożył Andrzej Sowa wstępujący druh do naszej jednostki. W podziękowaniu za przybycie zarząd OSP Zagajów przygotował dla wszystkich przybyłych mały poczęstunek.